Atridad Lahiji atrilahiji
Loading Heatmap…

atrilahiji pushed to frontend-rewrite at atrilahiji/EleutheriaPay

4 hours ago

atrilahiji created branch frontend-rewrite in atrilahiji/EleutheriaPay

4 hours ago

atrilahiji pushed to master at atrilahiji/EleutheriaPay

17 hours ago

atrilahiji merged pull request atrilahiji/EleutheriaPay#67

Remove silly code markup for the download link

17 hours ago

atrilahiji created pull request atrilahiji/EleutheriaPay#67

Remove silly code markup for the download link

17 hours ago

atrilahiji pushed to develop at atrilahiji/EleutheriaPay

18 hours ago

atrilahiji pushed to master at atrilahiji/EleutheriaPay

18 hours ago

atrilahiji merged pull request atrilahiji/EleutheriaPay#66

Updated README with new download link

18 hours ago

atrilahiji created pull request atrilahiji/EleutheriaPay#66

Updated README with new download link

18 hours ago

atrilahiji pushed to develop at atrilahiji/EleutheriaPay

  • 65847f3244 Updated README with new download link

18 hours ago

atrilahiji pushed to develop at atrilahiji/EleutheriaPay

18 hours ago

atrilahiji deleted tag 1.2.2 from atrilahiji/EleutheriaPay

18 hours ago

atrilahiji pushed to master at atrilahiji/EleutheriaPay

18 hours ago

atrilahiji pushed tag 1.2.2 to atrilahiji/EleutheriaPay

18 hours ago

atrilahiji deleted tag 1.2.2 from atrilahiji/EleutheriaPay

18 hours ago

atrilahiji pushed to master at atrilahiji/EleutheriaPay

  • 41788b05ac Fixed the tag number that is added to the tarball names

18 hours ago

atrilahiji pushed tag 1.2.2 to atrilahiji/EleutheriaPay

19 hours ago

atrilahiji pushed to master at atrilahiji/EleutheriaPay

19 hours ago